Αρχική

“Ταράττει τους ανθρώπους ου τα πράγματα, αλλά τα περί των πραγμάτων δόγματα”.maria-001
“Οι άνθρωποι ταράζονται όχι από αυτά που συμβαίνουν αλλά από την άποψή τους για αυτά που συμβαίνουν”.
Επίκτητος (Στωικός φιλόσοφος)

Καλέστε με