Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο, με σκοπό να βοηθηθεί το άτομο να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις όσον αφορά στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική κατεύθυνση που θα ακολουθήσει.

Η διαδικασία αυτή βασίζεται στην βαθιά κατανόηση των ιδιαίτερων ατομικών χαρακτηριστικών του κάθε συγκεκριμένου ατόμου και βοηθά τον ίδιο και την οικογένεια του να συνειδητοποιήσει τις πραγματικές του κλίσεις και τα βαθύτερα ενδιαφέροντα ώστε να επιλέξει μια επαγγελματική πορεία με επιτυχία.

Έφηβοι

Πέρα από τις βιολογικές, διανοητικές και ψυχοκοινωνικές αλλαγές που απασχολούν τους νέους στην εφηβεία, τους απασχολεί και η επιλογή του επαγγέλματος. Αυτή η απόφαση αποτελεί το ορόσημο για την μετάβαση του στην ενήλικη φάση. Τώρα ο νέος/νέα καλείται να θέσει τα θεμέλια της επαγγελματικής τους πορείας και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός τον βοηθά στην επιλογή αυτή.

Το πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού χωρίζεται σε τρία μέρη:

Αρχική Συνέντευξη

Τεστ Προσωπικότητας, Ενδιαφερόντων και Ικανοτήτων

Παρουσίαση και παράδοση αποτελεσμάτων

Ενήλικες

Νοιώθεις ότι το επάγγελμα που κάνεις δεν σε εκφράζει πια αλλά δεν ξέρεις τι να κάνεις;

Νοιώθεις εγκλωβισμένος στη δουλειά σου και δεν βρίσκεις εναλλακτικές λύσεις;

Νοιώθεις ότι η εργασία σου δεν αντιπροσωπεύει τις κλίσεις σου και τα ενδιαφέροντα σου;

Μπορείς να κάνεις το πρόγραμμα επαγγελματικού Επαναπροσανατολισμού που θα σε βοηθήσει να σχεδιάσεις το μέλλον σου