Μαρία Λαζαρίδου, Ψυχολόγος-Σύμβουλος Γαλουχίας, IBCLC

“Ταράττει τους ανθρώπους ου τα πράγματα, αλλά τα περί των πραγμάτων δόγματα”

” Οι άνθρωποι ταράζονται όχι από αυτά που συμβαίνουν αλλά από την άποψή τους για αυτά που συμβαίνουν”

Επίκτητος (Στωικός φιλόσοφος)

 

 

Καλέστε με